Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn MớiTHÁNG MƯỜITháng mười đã vào hoa cúc

Đảo xa có nhớ tháng mười

Lúa chín vàng đồng thúc giục

Mở lòng ra nong nia ơi


Sân làng trải nắng ra phơi

Khăn thêu vấn đầu con gái

Má hoa chín hồng dầu dãi

Mắt cười e ấp sau song


Nhớ ai chim vịt kêu đồng

Ước mơ biết làm sao hái

Mây ơi lững lờ chi mãi

Phương tình chín nhớ mười mong


Thời gian níu ngọn tre cong

Nghìn trùng không xa hơn nhớ

Thương người đầu sóng ngọn gió

Giữ yên biển đảo quê nhà
. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ ĐàLạt ngày 20.10.2015.

VIỆT VĂN MỚI NEWVIETART NHỊP CẦU NỐI KẾT VĂN HỌC NGHỆ THUẬT VIỆT NAM TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC TỪ NĂM 2004