Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn MớiTrăng Ngọc Hồ GươmTrăng ngọc lung linh tắm Hồ Gươm

Thất thập nhị, tinh tú lấp lánh

Nhuộm sóng biếc xanh, ngà ngọc xanh

Ru Em và Anh trong màu nhiệm


Cụ Rùa linh nghiệm, đòi Hoàn Kiếm

Đáy bùn, Tảo tích tắc nở hoa

Năng lượng Đất-Trời-Người bừng tỏa

Hương Tình yêu, thơm sắc Hà Thành


Muôn năm tự tại, mộng mơ hoa

Bảy luân xa, Thần khí giao thoa

Ngọc ngà trăng, dát ngọc thân hồng

Nồng nàn nâng trăm trứng Âu Cơ


Vạn đại trăng Hồ Gươm, tan tối tăm

Vô lượng kiếp nối nguồn Bách Việt

Một bọc trứng Âu Cơ huyền linh

Gen Tình truyền chứa chan Ánh Sáng


Mình thông thấu vô thường Lẽ Thật

Đạo Hư Không Rồng Tiên Mẫu Phật

Chuyển kiếp, hóa sinh, duyên kỳ ngộ

Trăng ngọc Hồ Gươm, linh cảm ứng.


Trăng Thu Hồ Gươm 2015

23h Ngày 26- 9- 2015cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ HàNội ngày 05.10.2015

VIỆT VĂN MỚI NEWVIETART NHỊP CẦU NỐI KẾT VĂN HỌC NGHỆ THUẬT VIỆT NAM TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC TỪ NĂM 2004