Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn MớiKHÓI QUÊRáng chiều tắm gội sông quê

Trả thu theo lá xuôi về mênh mông

Lao xao ngọn khói đốt đồng

Gian nan giấu giữ vào trong nỗi niềm


Liềm cong nắm níu vụ chiêm

Hương cơm giáp hạt bay tìm ngày xưa

Rạ rơm dấm dứ hàm bừa

Qua thì con gái lúa chưa chịu đòng


Neo tình vào thắt lưng ong

Hồn nhiên quang thúng gánh gồng chợ xa

Thèm thương xúm xít tương cà

Mớ rau ngán ngẩm điều ra tiếng vào


Ngại lời chót lưỡi thấp cao

Đất chua hoai mục ngọt ngào sắn khoai

Thương mẹ dầu dãi sớm mai

Khói rơm xưa vẫn cay hoài mắt con. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ ĐàLạt ngày 08.9.2015.

VIỆT VĂN MỚI NEWVIETART NHỊP CẦU NỐI KẾT VĂN HỌC NGHỆ THUẬT VIỆT NAM TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC TỪ NĂM 2004