Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới


Vũng Tàu – Một Giấc Mơ Phai !


không biết bao lần trở lại biển

bao lần bị cào xước

bởi mảnh tình xuân trẻ măng

trôi dọc dài năm tháng …


không biết bao lần chia tay rời phố biển

anh về nhé !

Vũng Tàu mênh mang

cái thuở đầu đời hanh hao

nhuộm buồn từng sợi mềm

muối nhiều hơn tiêu


em,lúng liếng đợi qua kỳ tơ liễu

anh,trùng khơi ào ào gió lộng

nhấp nhô nghiêng sóng đại dương

mảnh trời xanh chi lạ

hoa nắng lao xao

đôi ta kẹt giữa hai triền mộng – thực

khiến ngàn năm còn đó

hai bóng lẻ thiên thu !


(Saigon,26/7/2015)


cập nhật theo nguyên bản của tác giả gởi từ SàiGòn ngày 08.9.2015

VIỆT VĂN MỚI NEWVIETART NHỊP CẦU NỐI KẾT VĂN HỌC NGHỆ THUẬT VIỆT NAM TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC TỪ NĂM 2004