Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn MớiTrường Yêu


Thôi đã hết những giờ lên lớp

Chuông đổi giờ, vội hớp chén trà xanh

Để giảng bài cô giữ giọng cho thanh

Sửa lại tóc..(không phải là làm dáng)


Yêu biết mấy tiếng chào buổi sáng

Lúc đến trường hay gặp giữa hành lang

Thương làm sao khi lững thững qua sân

Nghe tiếng gọi từ mấy tầng trên gác


Học trò nhỏ hãy còn nhút nhát

Biết bao nhiêu tâm sự tuổi 15

Giờ tan trường còn nán lại thì thầm

xưng “mẹ” từ lúc nào không biết


Đôi lúc giận bỏ ra ngoài tấm tức

Lúp xúp theo năn nỉ đợi cô về

Học trò nam nghịch như quỷ thế kia

Nay ngoan ngoãn còn lên làm trưởng lớp


Ngôi trường nhỏ thánh đường cho giáo chức

Làm mục sư dẫn dắt đám chiên non

Mai em đi xông xáo giữa đời thường

Có đôi lúc tìm về trong tay Chúa


Buổi học cuối nhìn nhau mà lệ ứa

Phấn trắng bảng đen ghi giòng chữ cuối cùng

Gỡ bảng tên treo thìa khóa lên tường

Chuông tan học ngân vang lời vĩnh biệt


(3/2015)


cập nhật theo nguyên bản của tác giả gởi từ Tokyo ngày 08.9.2015

VIỆT VĂN MỚI NEWVIETART NHỊP CẦU NỐI KẾT VĂN HỌC NGHỆ THUẬT VIỆT NAM TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC TỪ NĂM 2004