Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn MớiCỦA CAÊSAR…(*)


Thân tặng anh Thanh Thương Hoàng

tác giả bài thơ: ôi thượng đế giờ này ngài ở đâu? (11-9-2011)


Khải TriềuCủa Caêsar là của trần thế

Xin trả lại cho người

Để trở về với Thượng đế

Thiên Chúa Nhiệm thể của tôi


Tôi đã gặp Người trong cuộc đời

80 năm giữa trần thế

Giữa bão tố và bình yên

Trong lao lung và nghỉ ngơi

Trong yếu đau và mạnh khỏe

Người vẫn ở đây trong trái tim tôi

Trái tim của mọi người


Sao nhân loại còn hỏi: “Thiên Chúa ở đâu?”

Sao Ngài im tiếng khi con người khổ đau?

Thiên Chúa vẫn làm thinh

Như Giêsu, Người Con yêu dấu

Khi bị đóng đinh và nay còn thọ hình

Lúc con người lầm than, cơ cực

Lúc con người đói rét, trần truồng

Lúc con người loạn lạc chiến tranh

Đức Chúa vẫn im lặng

Bởi Thiên Chúa không là người phú hộ yến tiệc linh đình

Ngài không là gã phù thủy hô phong hoán vũ hù họa chúng sinh


Người ở nơi trái tim bình yên

Những con người bao dung

Người ở với những người nghèo khó - trái tim trong sạch

Người ở với những người khiêm nhu - trái tim nhân hậu

Người ở với những người bé nhỏ - trái tim sám hối

Người vẫn ở đây nhưng con người kiêu căng từ chối


Của Caêsar là của trần thế

Những ích kỷ nhỏ nhoi

Những hận thù ganh ghét

Những lọc lừa, gian tham, dối trá

Tôi xin trả lại cho đời

Để trở về với Thượng đế

Thiên Chúa của bao dung, tình yêu và thứ tha


Ngày 4-6-2015


(*) Nguyên câu Kinh thánh : “Của Caêsar, hãy trả cho Caêsar; của Thiên Chúa, hãy trả cho Thiên Chúa” (Mc 12, 13-17). Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ SàiGòn ngày 03.7.2015.