Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới


Bằng Lăng Tắm Trăng


Hồ Gươm Bằng Lăng, ngập bóng trăng

Hương hoa nường nõn, tắm trăng ngà

Quan họ ngân nga, câu hát xa

Qua cầu… là Qua cầu... Gió thơm


Gió qua miền cát bỏng, sương sa

Yếm trễ, lưng ong, nàng ngâm ngợi

Đợi Bình Minh, thấp thoáng đêm trăng

Bằng Lăng rơi… quặn tím hương đời


Bằng Lăng rơi! Nhịp rung sỏi đá

Hồ Gươm rì rào, Trăng ôm Hoa

Mình đã bay qua, mùi khói lửa

Đêm diệu huyền… Bằng Lăng Tắm Trăng


Đài Nghiên- Tháp Bút, vút tầng xanh

Thăng Long- Hà Nội- Hào quang nhuộm

Quan họ sang sông, lúa chín đồng

Sóng mênh mông Đất lành chim đậu

Hồ Gươm Bằng Lăng ngập bóng trăng

Đêm lang thang Đãi cát tìm vàng

Đàn vạc bay ngang, hớp hương trăng

Quan họ nghẹn ngào, thương Bằng Lăng.


Hồ Gươm Mùa Hoa Bằng Lăng 2015cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ HàNội ngày 08.6.2015