Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới


người nằm dưới lòng đất/the man who laid-out underground
tranh của võ công liêm

CHIM Và TÔI


Riêng cho: người trăm năm.


con chim đến bên tôi

không cười không nói không răng rứa

chim bay

ghế đá và tôi

thì thầm qua chuyện kể

một trời mây nước xa

còn lại gì trong tôi

chẳng có chi mô

ngoài tiếng hú hư không

con chim đến bên tôi

nghe đời than thở vắn

công viên buồn lá chết

vàng bay theo thời gian

chim kêu . tiếng thanh tiếng thót

tôi thốt . tiếng nghẹn tiếng ngào

rồi . tình cũng phôi pha

những nhánh sông đời khuất cạn

sóng xô bờ vô hạn giữa trần ai

chuông rơi chầm chậm đổ . lá xa cành

rừng . buông tay nhớ ngút ngàn xanh

lặng lẽ đi về một cõi phù du

của thời hư ảo mộng mang sang

nơi không có mặt trời . ấp ủ tình trăm năm

bốn mùa là tuyết lủng . trọn kiếp lưu đày tôi

con chim rũ cánh khóc


bay . về . cuối . trời . ơi ./.


(ca.ab.yyc mother-day 10/5/2014)© Tác giả giữ bản quyền.
. Cập nhật ngày 08.6.2015 theo nguyên bản tác giả gởi từ Calgary .