Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới

         BẠN TÔI


(Tặng : Phạm Đăng Kiểm & Thiết Nông Dân)
         

  Bạn tôi- trai Báng đẹp ngời (1)

Ra đi bỏ lại một người chờ trông

  Tấm thân vùi ở Lâm Đồng

Tôi đi tìm mãi mà không thấy gì.

  Đêm qua mơ Bạn tôi về

AK cắp nách dầm dề máu rơi (2)

  Bạn- trai Đình Bảng đẹp ngời...

(1) kẻ Báng= tên Nôm của làng Đình Bảng.

(2) Bộ đội miền Bắc thường trang bị súng AK Nga.

     Quê, sắp 30-4-2015

       

NỖI BUỒN CHIẾN TRANH


Bom mìn rà chưa hết

Trẻ đẻ ra tật nguyền

Đối phương thù "cấm vận"
Một mình gánh tai ương.


           1985

    
             

NGHĨA TRANG TRƯỜNG SƠN


(Nhất tướng công thành vạn cốt khô) (1)
          

Những bia mộ không tên- Chiến sĩ vô danh

Người đã thăng quân hàm cho các Tướng

Máu đã đổ... không có bao giờ uổng

Cho đất trời Quảng Trị nhuốm màu xanh.

(1) câu thơ cổ "một anh nên Tướng, vạn tên mất đầu"

hoặc dịch là "một tướng thành công thì có cả vạn bộ xương khô".

Viết nhân chuyến thăm cổ thành Quảng Trị... năm 2000.cập nhật theo nguyên bản của tác giả gởi từ HàNội ngày 21.4.2015