Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới


VỀ ANH


NGƯỜI LÍNH BIỂNVề anh thuỷ chung son sắt

Đảo xa nhưng lòng không xa

Dẫu còn phong ba bão táp

Với em biển mãi là nhà


Em vẫn hết lòng yêu biển

Hết lòng nên mãi trung trinh

Gạo rau tiếp ra tiền tuyến

Vững anh đi tới hoà bình


Cánh đồng ngát xanh no ấm

Thương người cau sáu bổ ba

Quả dưa An Tiêm chín đỏ

Mặn mòi hương đất Hoàng Sa


Em vẫn hết lòng yêu biển

Hết lòng nên mãi vương mang

Một thời áo khăn lúng liếng

Bên anh se kết mộng vàng


Về anh thuỷ chung son sắt

Đảo xa nên lòng không xa

Dẫu còn phong ba bão táp

Với em biển mãi là nhà. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ ĐàLạt ngày 28.3.2015.