TÁC GIẢ
TÁC PHẨM

HIỀN MẶC CHẤT
Khoảng Không tranh của họa sĩ Đỗ Duy Tuấn
DÒNG SÔNG XANH


Câu ca xưa nguyền ước
Rơi xuống dòng sông xanh
Bóng hình xuôi con nước
Khắc khoải và long lanh
Làm sao anh giữ được
Khúc hát phù sa tình
Người đi đem theo bóng
Có mang hình ta không?..
Chở bao nhiêu suối thắm
Sông Cầu chong mắt chong
Không thấy bè xuôi nứa
E lỡ mùa lá dong!
Sông xanh xanh màu lá
Toả nếp lam hương rừng
Lọc qua muôn kẽ lá
Dòng thơm phun nguyên lành.
Nhớ ngày xa chỉ thấy
Ai kéo thuyền trong tranh...
Ngược xuôi qua Gia Bảy
Níu chân - câu si tình
Dập dìu thuyền du khách
Sương nghiêng chiều mong manh...

Thái Nguyên, 2006.
SUỐI HÁT


Xách nước từ khe suối
Ngược tới gốc thông già
Biết có còn chảy nhựa
Bao giờ thông ra hoa!
Tuổi thơ gom nhặt quả
Lợm lá thông giúp bà
Nay em ta mang nợ
Thông ru trăng trước nhà...
Lời thông reo trong quá
Dội vào lòng ngân nga
Thời đạn bom giữ hộ
Tuổi xanh trong rừng già!
Aó xung phong đã bạc
Năm mấy lần hương qua...
Xách cuối cùng em dội
Nước mươn man thịt da
Thả trăng xa...suối hát
Thanh xuân em ngọc ngà...


Thái Nguyên, 2005.
HIỀN MẶC CHẤTTRANG CHÍNH ĐOẢN THIÊN TRUYỆN NGẮN BIÊN DỊCH HỘI HỌA ÂM NHẠC