Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới
vườn tháp chùa Bồ Đà

 

 THĂM CHÙA BỔ ĐÀ    

    
(Tặng : Gs.Kiều Thu Hoạch & Pgs. Đặng Việt Bích)     
 
     Mái gối mái thâm u
Nhấp nhô rừng mộ tháp
Cành Vối tỏa sương mù
Bóng Thị xòa ngõ ngách...
  Phật ngồi thiền chẳng nói
Người thăm cũng ít lời
Chừng xa chốn  danh lợi
Lòng nhẹ nhõm, thảnh thơi ?
  Chùa ẩn nơi núi nghèo
cũng vắng "hòm công đức " (1)
Áo nâu sồng gieo neo
Không có Sư khất thực !
  Đời là ảo, là thực
Tu tập Phật tại tâm
"Bể khổ" ta lặn ngụp
Phật thiền...
Ta loăng quăng ?

*

Chữ nghĩa lắm phát cuồng
Cho lòng thêm rối rắm
Vào chùa "thỉnh" tiếng chuông
Thả hồn vào huyễn mộng...  
 
  Việt Yên, Bắc Giang 12-11-2014
(1) nhiều nơi "kinh doanh Thần thánh" đặt rất nhiều "hòm công đức" ?            

cập nhật theo nguyên bản của tác giả gởi từ HàNội ngày 21.11.2014