Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới


Khúc Cuối Mùa Thu


Để quên câu hát dưới mưa
Cánh cò thơ dại bây giờ ở đâu?
Đi tìm bóng dưới giếng sâu
Nửa chừng giếng cạn thì gầu đã buông.

Bởi không nhặt hết nỗi buồn
Lá vàng trước ngõ, trăng suông mé trời
Bởi mưa giăng kín trùng khơi
Nửa ngày mới biết biển đời vẫn xanh!

Đức tin gửi ở đầu cành
Sớm dồn cạn nắng chiều thành mộng du.
Trái hồng ớm gió vi vu
Vin được cành xuống mùa thu đã già.

Giá đừng theo chớp lửa xa
Bếp nhà chẳng lạnh la đà hơi sương
Chẳng nên nỗi đợi ven đường
Tìm ai người cũ giữ hương mùa đầu.

Cuối cùng hát giọng đẩu đâu
Ta về hát khúc mời trầu ven sông.
Cơn giông rút nhịp cầu vồng
Còn may gặp lại cánh đồng và em!                                                             


. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ QuảngNinh ngày 24.8.2014.