Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới

Mỏi Mòn


Bỗng dưng thương nhớ cồn cào
Lơ thơ tóc bạc bờ ao mẹ ngồi
Lưng còng chạm xuống cút côi
Ngóng con biền biệt cuối trời mờ mây

Tứ bề đơn chiếc bủa vây
Lạnh moi áo vá
Mưa day nón cời
Túi cơm che bịt miệng đời
Cô thân nào dám mở lời chào thưa

Ruộng nghèo xơ xác rau dưa
Hai vai nặng trĩu nắng mưa dãi dầu
Cấy xuân xuống cánh đồng nâu
Tình xanh mộ cỏ buồn đau nhận về

Chân trời góc biển là quê
Dặm ngàn đo một dép lê bết bùn
Cầm giấy chứng tử giận run
Ù tai bởi lý sự cùn chiến tranh


. Cập nhật theo nguyên bản của các tác giả ngày 03.8.2014.