Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới


Ở ĐỨC DỤC (*) CÓ MỘT THỜI NHƯ THẾ


ở Đức Dục có gì lạ đâu em
ngày nơm nớp đêm nghe pháo giặc
những bữa cơm dở chừng buông đũa
thương bạn, thương mình cười khóc như điên

ở Đức Dục có gì lạ đâu em
cũng núi cây xanh bên trời xứ Quảng
vẫn dòng sông mang tên Thu Bồn
bên lở bên bồi bên sâu bên cạn
hoa rụng bên này lá úa phía bên kia

ở Đức Dục có gì lạ đâu em
những chuyến đò ngang chở đầy vô vọng
góa phụ ra đồng, chị vỡ đất trồng khoai
khoai lở vụ, bắp dựng cờ héo nụ
bếp chiều lơ lửng khói xa xăm

ở Đức Dục có gì lạ đâu em
bát nước chè tươi mời anh lính trận
cô gái quê lúng liếng lúm đồng tiền
ơi những chân tình tưới đời cây xanh lá
một góc quê nhà một góc trầm tư

ở Đức Dục có gì lạ đâu em
những tối đạn bay nghe lòng quặn thắt
đất nước phân lìa, loạn lạc chiến tranh
máu đã đổ xương phơi ngoài đồng vắng
vợ trông chồng, mẹ lóng ngóng tin con

ở Đức Dục có gì lạ đâu em
khu định cư những mái nhà ẩm thấp
những con đường tháo máu vết dao đâm
những chuyến xe chở tử thần vội vã
những ngọn đèn lay lắt bóng ma trơi

ở Đức Dục có gì lạ đâu em
vừa gặp sáng nay nửa chiều đã mất
ruộng một đường cày, người chết bỏ hoang
con đứng khóc đạn cắt ngang chái bếp
nhà cháy người không có chỗ nằm

ở Đức Dục có gì lạ đâu em
cơm tản cư nhai những hạt ngậm ngùi
quanh quẩn một vài quán rượu
nghiêng lòng rót một chén ly tan

ở Đức Dục có gì lạ đâu em
buồn muốn khóc cũng không còn nước mắt
trên hai tay quá nặng những ân tình
người lính trận băng qua rừng nội chiến
nỗi đau này lịch sử sẽ ghi công!?

ở Đức Dục có một thời như thế
anh bên kia, anh sinh ở nơi nào?
Mẹ chới với vẫy bàn tay thuần Việt
con một nhà đau đớn biết bao nhiêu!

Đức Dục 11.7.1971
(*) Tên một huyện của tỉnh Quảng Nam trước đây

© Tác giả giữ bản quyền.
. Cập nhật ngày 07.7.2014 theo nguyên bản tác giả gởi từ SàiGòn .