Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn MớiVỀ BẢN CŨ

   
( Tăng: Vân Hạc)

    Mười năm trở về Bản cũ
Ơi con suối lượn chân đồi
"Cối giã gạo" không còn nữa
Tiếng chày xưa vọng hồn tôi...
   Em chẳng còn nơi Bản cũ
   chuyển lên Phố Mới lâu rồi
   Dâu Da mùa hè đỏ lửa
   đã nhường Cột Điện bừng soi
Ải Êm (1)về nơi tiên tổ
Nhà  Bê tông ghép tường vôi
"Khau cút"(2) đầu hồi đã bỏ
Ăng ten ngất ngưởng hóng trời...
    Bản cũ đã lên Phường phố
    Lấy chồng "tằng cẩu" (3) cũng thôi
    Xe máy ào ào ...ai nhớ
    Nhà sàn-Bếp lửa- cơm xôi ?
Mười năm trở về Bản cũ
Còn đâu "Bản cũ" mà thăm ?
-Toàn những Người đâu đến ở
Đêm ra "suối chết" khóc thầm...
    Mười năm trở về Bản cũ
    Xem ra tôi chẳng còn tôi ?
    Xứ lạ...bồi hồi nhung nhớ
    Hoa Ban đeo mộng về Trời...
(1) Ải êm = Cha mẹ
(2) Khau cút = hoa nhà (2 biểu tượng trên đầu hồi nhà sàn)
(3) Tằng cẩu= búi tóc ngược trên đỉnh đầu khi con gái lấy chồng.

       
  Bản Nà Coóng - Tp Sơn La 1-5-2014


cập nhật theo nguyên bản của tác giả gởi từ HàNội ngày 06.7.2014