Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới


Tranh của Võ Công Liêm          CÁI TA LÀ CÁI CHI CHI

                                                                             ta . chẳng phải là ta giữa cõi đời
trên
răng
dưới
dế
có mình ta thôi!
văn lở
văn
võ lở

ông chẳng ra ông thằng chẳng ra thằng
hề! nhỡ sinh nhầm thế kỷ*   
cho nên lắm thứ tục tằn lăng nhăng
mai quan mốt tớ buồn nhân thế
ta . vẫn là ta . không thấy ta
lui cui dưới mấy vần thơ cũ
rêu mốc một thời vác gậy tầm vông
một thời làm quan một đời thất chí
một đời làm dân một thời chạy rông
bôn ba mấy chữ con mụ kiếm**
dưới đế đìu hiu đứng một mình
thì ra ngu xuẩn cho nên thất sủng
có nói năng chi đời vẫn thế
thôi! lui về căn nhà cỏ
mà niệm nam vô
để thấy . ôi là ôi . bóng mập mờ
ta
là cái chi chi ?
đời
là cái chi chi ?
cõi tạm phù du lặng dưới mồ
xin đừng nhắc nhở để làm chi
sát-na vô hạn tính

  ta
  hư không là như không
  niệm:
  kiếp sau xin chớ làm người / làm cây thông đứng giữa trời mà reo***
quẳng hết . quẳng vô bị rết . mới thấy mình ta lạc chốn trần
mai có về làm dân trăm họ . một tiếng thinh không lịm cuối trời . phật mô ./.  
(ca.ab.yyc. ngàysinh của Phật . 5/2014)

*     dựa ý thơ của Vũ Hoàng Chương.
**   lấy chữ thơ của Tú Xương.
*** thơ Tam nguyên Yên đỗ.

© Tác giả giữ bản quyền.
. Cập nhật ngày 26.5.2014 theo nguyên bản tác giả gởi từ Calgary .

Trang Trước
Trang Tiếp Theo

TÁC PHẨM CỦA VÕ CÔNG LIÊM TRONG VIỆT VĂN MỚI