Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới

                          

THƠ NHỮNG NGÀY DẬY SÓNG


vào hạ
mùa khô
bản đồ thời tiết Hà Nội – Huế - Saigon nhuộm đỏ
biển Đông cồn cào
chiến tranh thập thò bên cửa, hạch hỏi từng người
lòng dân phẫn nộ
“Ta thường tới bữa quên ăn,nửa đêm vỗ gối,ruột đau như cắt,nước mắt đầm đìa…”(1)

khối sắt HD 981 như bóng ma
bò vào sâu sân nhà
hất tung bộ mặt giả
bốn tốt,mười sáu chữ vàng… xảo trá !
tên chạp phô láng giềng mới phất
loạn ngôn
nói năng trịch thượng
vừa ăn cướp vừa la làng
ngồi xổm trên công luận,khạc nhổ
ngoác mồm tráo trở
lịch sử còn đó sờ sờ
1956 thôn tính đông Hoàng Sa
1974 nuốt tây Hoàng Sa
1979 đòi dạy Việt Nam bài học !
1988 chiếm Gạc Ma …
thế trứng chọi đá
cha ông xưa
thấm nhuần hòa hiếu
cương nhu ứng xử
Lấy chí nhân thay cường bạo
Đem đại nghĩa thắng hung tàn (2)

HD 981 dồn Việt Nam đến câu hỏi Diên Hồng (3)
cái móc sắt phập vào lưng dân tộc
chúng ta rất hiểu
đã đến lúc
hòa bình nhuộm bằng máu
những ngày này câu thơ như xát muối
Tổ quốc gọi !
 
(Thủ Đức – 14/5/2014)

(1) Hịch Tướng Sĩ – Hưng Đạo Trần Quốc Tuấn
(2) Bình Ngô Đại Cáo – Nguyễn Trãi
(3) Trích ý bài viết “Giàn khoan và Diên Hồng” - Dương Danh Huy - Nhà nghiên cứu về biển Đông “Bất kể Việt Nam có sử dụng biện pháp pháp lý, chính trị và ngoại giao nào hay không, và bất kể việc con tằm chỉ ăn lá dâu từng miếng nhỏ, Trung Quốc đang từng bước dồn Việt Nam đến câu hỏi Diên Hồng. Không rõ câu hỏi này khó trả lời cho Đại Việt ngày xưa thế nào, nhưng chắc chắn là ngày nay cần những trả lời tinh tế hơn xưa, vì trong bối cảnh ngày nay hòa cũng như chiến đều có nhiều hình thức và mức độ. Nhưng nếu tránh câu hỏi đó thì sẽ là vô trách nhiệm với chủ quyền lãnh thổ.”

.Cập nhật theo nguyên bản của tác giả gởi từ SàiGòn ngày 17.5.2014.