Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới

UỐNG RƯỢU VỚI BẠN


Trời đất tan trong rượu
Cạn chén nào bầu bạn ta ơi
Hãy kha khướt đến không còn biết nữa
Cạn chén đi nghèo chắc cũng nghèo rồi

Bức bối quá phanh trần cho thoáng mát
Đắng cay này đời phàm tục cả thôi
Uống đi bạn say cùng lăn ta ngủ
Rồi nay mai mỗi đứa một phương người

Nào uống đi chén này thay chén khác
Chí khí cao phận như cỏ loi thoi
Không nói nữa kẻo đời cho nói khoác
Rượu tưới lòng để bầu bạn chung soi

Trong men đắng có trời mây nắng gió
Chắt giọt vui lên gương mặt nát nhàu
Những việc trái lời sai đừng để dạ
Phải lúc nào cũng thật với nhau đâu

Chỉ lát nữa mùa thu ào tới
Tóc trên đầu sương ủ giục không bay
Rượu tình đây bạn tình ơi xin hãy 
Cạn chén này để cả một đời say... 

GỬI BẠN


Bạn ở đâu
Không xa bằng trăng
Đêm nay
Trăng sáng lắm mà tin bạn vắng

Lặn trong sâu thẳm
Một nỗi buồn chưa biết ngỏ cùng ai
Chưa kẻ nào tin tôi ngay thẳng
Sau những lời chê bai

Giá kéo được vào hồn để vằng vặc trăng soi

Nhưng ơi bạn giữa nông gần khuất tối
Kéo được về có khi lại nhoè thêm
Tôi đi cùng ánh trăng dầu dãi 
Sợ khuyết dần nỗi nhớ đêm đêm…


. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ QuảngNinh ngày 26.4.2014.