Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới
Tranh của họa sĩ Bùi Xuân Phái

THƯƠNG THƯƠNG


Thương thương nắng ngọt ngày mưa
Thương thương cái thuở ai vừa nón nghiêng
Dịu dàng một khóe thuyền quyên
Mùi hương chanh cốm tỏa miền cỏ xa

Thương thương manh áo bà ba
Mẹ may thon thả dáng hoa ngập ngừng
Thương thương một trái sim rừng
Run run má ửng tay cầm tay trao

Thương thương cái sáng hôm nào
Tiếng chim veo vút lẻn vào vuông khăn
Ráng trời đẫy một khuôn trăng
Thanh tân một nét hương rằm… thương thương

Thương thương ơi những luyến vương
Dẫu hoa mùa ấy đã sương khói đời
Đắm trong ngao ngát tình côi
Chung chiêng vẫn thoảng… một lời… thương thương


. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ BanMêThuột ngày 06.4.2014.

Quay Lên Đầu Trang