Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới


Những Nẻo Đường


        Bước chân vào núi Túy Vân
Dấu in đẫm lệ mấy lần qua đây
Thuận An nắng ngập sum vầy
Mây xa Bảng Lảng nắng gầy Vạn Xuân
Trường Tiền, Cồn Hến mây tần
Còn thơm kỷ niệm còn nồng tóc mây
Áo ai bay giữa nắng đầy
Sáng thơm lụa trắng chiều ngây ngất lòng
Nhịp chân ai dội trong hồn
Vang âm guốc mộc bên cồn Dã Viên
Sao khuya bước nhẹ hoa đêm
Hoàng lan trở giấc trăng lên nội thành
Gót tần phi mấy mong manh
Hỡi lòng cát bụi nhạt cành hoa xưa
Bao Vinh nắng giọt mưa trưa
Đầy khoan gió núi chèo đưa biển mời
Trăng lao xao nói những lời
Gọi mây sum họp giữa đời mênh mông
San hô lóng lánh bãi lòng
Đầy trăng bóng núi giữa dòng thời gian
Nhịp chân xưa mấy ngỡ ngàng
Còn hương đêm ấy còn bàng hoàng xưa.

. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ HoaKỳ ngày 23.03.2014.