Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới


QUA CẦU LONG BIÊN

  
   (Tặng : Mai Thục)
Đi qua cầu Long Biên
Ngỡ cưỡi Rồng bay lên
Tâm hồn ta phới phới
Tên Lửa tới trời biên

Đi qua cầu Long Biên
Người , xe nối nhau lên
Đời đua chen hối hả
đằng sau chẳng kịp nhìn

Đi qua cầu Long Biên
Hạnh phúc đi bên em
Ta đạp xe thong thả
hóng gió sông Hồng lên

Đi qua cầu Long Biên
 nhớ Vĩnh Mai một thuở (1)
thương ai THU ở lại
một mình lên Vĩnh Yên.

Đi qua cầu Long Biên
nhớ một thời đạn lửa
Ụ pháo đứng ngang nhiên
Quyết sinh...ôi, quyết tử !

Đi qua cầu Long Biên
"Nhớ" đi vào lịch sử
"Quên" đi vào trái tim
sông Hồng trào sóng đỏ...

Đi qua cầu Long Biên...
(1) thơ Vĩnh Mai :
Mùa thu dừng lại ở Long Biên
Để một mình tôi lên Vĩnh Yên.           

Hà Nội 19-giêng-Giáp Ngọ (2014)

cập nhật theo nguyên bản của tác giả gởi từ HàNội ngày 22.02.2014