Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới
Từ Hoàng Sa đến Gạc Ma

Cảm ơn các chị
Những người mẹ
Vì dòng giống Rồng Tiên dâng hết tuổi xuân mình

Cảm ơn các anh
Những người lính
Vì đất nước này đã oanh liệt hy sinh

Hoàng Sa mộ gió anh linh
Chạm vào cát sỏi cỏ cây là chạm vào da thịt
Núm ruột mẹ Tổ quốc đã bị giặc thù chia cắt
Máu ông cha đã thấm đỏ cát vàng
Lấy ngực mình che chắn giang san Vì Hoàng Sa
Người lính Việt Nam Cộng hoà đã thành bất tử
Dù thể chế nào người lính vẫn chung phận sự
Giữ gìn toàn vẹn non sông

Các anh hy sinh vì dòng giống Lạc Hồng
Vì an lành cho những tàu ngư bé nhỏ
Nước mắt mẹ là nước mắt của vạn gia đình có người hy sinh ở đó
Còn lởn vởn giặc thù biển còn lắm nguy nan

Chết cho quê hương là cái chết vẻ vang
Chết cho giống nòi là cái chết oanh liệt
Vì đất mẹ người lính chọn cho mình nơi chết
Lẫy lừng Hoàng Sa, Trường Sa

Có thể có ai đó tị hiềm anh là người lính Việt Nam Cộng hoà
Anh dũng hiên ngang trên tuyến đầu bảo vệ Tổ quốc
Có thể có ai đó không còn tính dân tộc
Giả ngơ dẫu biết một tấc đất giang sơn không thể tách rời
Chết như các anh là cái chết tuyệt vời
Tổ quốc nghiêng mình
Nhân dân thương mến
Bởi chúng tôi cũng đang ngày đêm bám biển
Lấy máu mình viết trang sử Gạc Ma
Lấy ngực mình các anh che chắn Hoàng Sa
Những người lính can trường bất khuất
Hoà vào muôn lòng
Hoà vào đất ngước
Mẹ ơi…Lẽ nào tưởng niệm bằng hai bát nhang

Cảm ơn các chị
Những người mẹ
Vì dòng giống Rồng Tiên dâng hết tuổi xuân

Cảm ơn các anh
Những người lính
Vì giang sơn này đã hy sinh oanh liệt

Hoàng Sa mộ gió anh minh
Gạc Ma hồn thiêng tuấn kiệt
Một tấc đất quê hương quyết không để mất bao giờ


. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ ĐàLạt ngày 11.01.2014.