VÕ CÔNG LIÊM

MỘT NGÀY RONG CHƠI Ở BẠCH MÃ

  bạch mã một trời non nước xanh vô hạn
  bạch sư
  ’ngựa trắng không phải là bạch mã’*
  tất thảy trắng không theo hư không . bởi;
  ’đêm tối ở trần gian đau đớn vô cùng mà vẫn bảo trần gian lộng lẫy’**
  ấy là đạo!
  ném ta vào bị rách làm khổ chủ một lần thôi
  trăng trong đầu núi nọ
  ngựa nản chân bon về lại chốn
  cõi hồng trần neo nhịp thở với câu kinh
  hú một tiếng động trời như không có
  niệm nam vô mà hồn chới với cõi u minh
  vác gậy trúc treo dép cỏ tiêu diêu miền tịnh độ***
  vỗ tiếng cười chấp phá sá chi mô
  ta thất lạc
  giữa rừng hoang không trắng không xanh không vàng không đỏ
  xin an trú
  vào nơi cõi vắng một mình ta
  chuông động dộng hay hồi chuông báo tử
  trống lên đường hay truy điệu cảnh âm dương
  ôi chí dị ta trầm mình ốc trắng dưới lòng sâu
  xin đảnh lễ một lời kinh thần chú
  ngậm sư tử thay bạch mã vào cõi như nhiên nơi không vắng
  thanh tịnh đại hải
  hề!
  thanh tịnh đại hải
  ôi ly tao một thân gầy vô cớ với trần gian

  vượt!
  bạch mã
  qua bên kia bờ bạch mã
  con đường chưa tới giữa bãi trắng hoàng hôn ./.


(huế.vn. thiềnviện trúclâm bạchmã. 5/2013)
_____________________________________

* Câu nói của Công Tôn Long (tư tưởng gia Trung Quốc).
** Thơ BG.
*** Hình ảnh siêu thoát của Bồ-Đề-Đạt-Ma.© Tác giả giữ bản quyền.
. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả gởi từ Calgary Canada ngày 20.06.2013.
. Xin vui lòng ghi rõ nguồn Newvietart.com khi trích đăng lại.