TIẾNG HÁT LÀM DÂU

Gầu Ua nhéng-Gâux Uô nhangs
Quý vị đang nghe L. Beethoven
    
© Tác giả giữ bản quyền.
. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả gởi từ Hà Nội ngày 09.06.2013.
. Trích Đăng Lại Vui lòng ghi rõ nguồn Newvietart.com.