NGUYỄN KHÔI


NGHE TIẾNG CHIM TU HÚ

(Tặng : Đồng Thị Chúc)
  Nghe tiếng chim Tu Hú
  biết VẢI đã vào mùa
  Sông Thương trào nước lũ
  Ai là người tiễn đưa ?

  Bao giờ đến ngày xưa?
  Áo nâu non em mặc
  đi dưới tán vườn quê
  Hoa Dẻ cài mái tóc

  Chao, cái mùi thơm nức
  mùi con gái quê tôi
  Gánh những thúng VẢI đỏ
  Nắng mai ánh miệng cười...

  Ôi, bây giờ xa xôi
  ở chân trời tôi nhớ :
  -cái con đường đất đỏ
  tiếng Tu Hú khơi vơi...
  -sông Thương soi bóng nhỏ
  chảy hoài ở trong tôi...

Quê 19-5-2013

THĂM THÀNH NHÀ HỒ
- cảm tác

(Tặng : Vũ Quang Tần)
  Sừng sững trơ trơ đứng ngạo đời,
  Đá xanh Thanh Hóa đáng "vá trời";
  Chao ôi, thành "khủng"...lòng dân trống,
  "Đại Ngu" - ngu quá hóa công toi .
  Cứ tưởng tài cao "cải cách " lớn ?
  Xem ra mưu thấp, sự nghiệp tồi !
  Đem súng "Thần Công" sang dâng giặc,
  Nghìn năm công tội để Người soi.

Vĩnh Lộc - Thanh Hóa 30-5-2013

THĂM ĐỘNG TỪ THỨC

(Tặng : Nguyễn Thị Huế)
  Xưa chàng Từ Thức ở đây
  "Bích Đào" động đá mà say mùi trần
  Mẫu Đơn hoa nở bên rừng
  Giáng Hương sao vướng lỗi cùng Chúa Hoa ?
  Tiên Du- Phật Tích tít xa
  Trăng xuân Quan Họ thướt tha diệu huyền
  Lạ lùng Trời đặt duyên Tiên
  Là mơ là thực ở trên cõi đời
  Người Tiên đã vút về Trời
  Tình Tiên còn mãi tặng người trần gian
  Ta từ Kinh Bắc vào thăm
  Nga Sơn trải chiếu trưa nằm mộng mơ...

Nga Sơn - Thanh Hóa 1-6-2013

THÁNG NĂM-BẰNG LĂNG TÍM

(Tặng : Ngô Tịnh Yên)
  Tháng năm, Bằng Lăng tím mặt hồ
  Ai đi hóng gió, đợi Người Thơ ?
  Chao ôi, Phố Phái nghiêng chiều tím
  Áo đỏ trưa hè đỏ cơn mơ...

  Người đi xa mãi, buồn hiu mãi
  Mỗi lần nắng mới Mẹ thầm mong
  - Phương trời Xứ Tuyết nghe Gà gáy
  Là nhớ, là thương đễn cháy lòng .

  Bạn từ bên Mỹ thương Hà Nội
  Trưa nắng như nung "kẹt" cứng đường
  Nhìn tím Bằng Lăng : mồ hôi khóc
  Thèm chéo khăn xanh phủ bóng râm...

Hà Nội 15-5-2013


© Cập nhật ngày 07.06.2013 theo nguyên bản của tác giả gửi từ Hà Nội.