Nam Quốc Sơn Hà


Nam quốc sơn hà Nam đế cư
Tiệt nhiên định phận tại thiên thư
Như hà nghịch lỗ lai xâm phạm
Nhữ đẳng hành khan thủ bại hư


Lý Thường Kiệt

  Mãi âm vang hào khí tiền nhân
  Phá Tống bình Chiêm chói ngời sách sử
  Bản tuyên ngôn quốc gia
  Bài thơ thần bất tử
  “ Nam quốc sơn hà Nam đế cư…”

  Trăng lặn
  Thơ reo
  Sông Như Nguyệt thực hư
  Câu chữ bén hơn lườn tên mũi mác
  “ Định phận sổ trời “ giặc thù tan tác
  Mộng bá quyền thảm bại tả tơi

  Tự cổ chí kim vẫn sáng gương soi
  Chẳng có dân tộc nào cam tâm nô lệ
  Tướng mạnh binh hùng làm nên thể chế
  Chẳng được lòng dân
  Chẳng thể sống đời

  Vó ngựa Nguyên Mông chằng chịt sử sách rồi
  Đành dừng bước trước đường gươm Sát Thát
  Đành dừng bước trước muôn lòng yêu nước
  “ Chiến hay hoà “ dân quyết dân khuyên

  Hội nghị Diên Hồng
  Hội nghị dân chủ đầu tiên
  Dân quyết “ đánh “ lẽ nào vua không “ đánh “
  Đồng dạ đồng lòng hợp thành sức mạnh
  Tay cuốc tay cày thù hoá tay cung

  Mãi âm vang hào khí tiền nhân
  Phá Tống bình Chiêm chói ngời sách sử
  Bản tuyên ngôn quốc gia
  Bài thơ thần bất tử
  “ Nam quốc sơn hà Nam đế cư…”

Đất nước bên bờ sóng dữ


  Mỗi người lính một pháo đài kiên cố
  Mỗi đảo nổi đảo chìm một khối thép hiên ngang
  Mỗi con tàu vạn ngàn chương sử đỏ
  Vì biển đảo quê hương cả dân tộc sẵn sàng

  Máu hiền phụ chan hoà trên sóng bể
  Con nục con thu đỏ mắt áo cơm
  Mỗi dặm biển đau nghìn câu chuyện kể
  Rình rập đêm đen kẻ ác tung đòn

  Máu đã hợp thành đoàn quân giữ nước
  Máu chắn che đảo nổi đảo chìm
  Máu cha đổ chùn chân giặc cướp
  Máu dân lành đánh thức mọi trái tim

  Cờ Tổ quốc tung bay trên sóng dữ
  Bám biển quê hương bão tố chẳng nề
  Ghe bản ghe bầu cũng làm nên lịch sử
  Ngư dân can trường lấy biển làm quê

  Người giữ đảo nối nhau ra với đảo
  Núm ruột mẹ Âu Cơ vẫn ấm nhiệt Tiên Rồng
  Chữ Sát Thát in hằn trong trí não
  Những đoàn quân mang dòng máu Lạc Long

  Chúng con đi cho tới ngày chiến thắng
  Vẹn vẽ giang sơn biển đảo Việt rợp cờ
  Lấy thân chúng con làm muôn nghìn lá chắn
  Cha yên tâm đánh bắt xa bờ

  Mỗi người lính một pháo đài kiên cố
  Mỗi đảo nổi đảo chìm một khối thép hiên ngang
  Mỗi con tàu vạn ngàn chương sử đỏ
  Vì biển đảo quê hương cả dân tộc sẵn sàng
  Thành cột mốc
  Thành tượng đài quyết tử
  Thành luỹ thép tường đồng che chắn giang san
© Tác giả giữ bản quyền.
. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả gởi từ Đà Lạt ngày 28.05.2013.
. Trích đăng lại vui lòng ghi rõ nguồn newvietart.com