NGÀY ĐI TÔI Ở LẠI

  Ngày yêu đến tôi còn khờ khạo lắm
  Dáng thư sinh trong trẻo đến môi răng
  Người dạy tôi biết thương biết giận
  Biết đợi chờ sau những cuộc gối chăn
  Bỗng một ngày người đi không để hẹn
  Mang cả tình tôi vừa lóe sáng chân trời
  Tôi đứng giữa trung tâm vùng địa chấn
  Biết làm gì qua khổ nạn tình ơi!
  Những cánh thư vượt biển trùng diệu vợi
  Chờ hồi âm trong biệt tích mù tăm
  Dòng địa chỉ chắc người không đón đợi
  Máu gào lên đòi ngốn hết trăm năm…
  Bên kia bờ đại dương còn ai thương
  Một gã nông phu bốn mùa tối mặt
  Cày cuốc mãi lên mảnh đời héo hắt
  Chí không đủ gở lá mùa thu
                                               sầu rụng xuống vai mình
  Đời cứ thế ngày đi tôi ở lại
  Vẽ chân dung bên mái dột tường xiêu
  Và đâu đó trong đợi chờ mãi mãi
  Thấy người xưa ngày mỏi cánh chim chiều
  Ngày ra đi và tôi ở lại
  Bỗng người về lạnh vắng giữa trang thơ
  Sao cuộc đời luôn chẳng được như mơ…

02/02/2005


© Tác giả giữ bản quyền.
. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả từ Sài Gòn ngày 21.05.2013.
. Tải đăng lại vui lòng ghi rõ nguồn newvietart.com.