NHỚ THỜI LÊN MIỀN TÂY

(Tặng : Nhà văn Lê Xuân Quang)
  Có " Bằng Đỏ" ra trường (1)
  Thôi, xin chào Hà Nội
  Hộ khẩu đã "cắt" rồi
  Hồ Gươm, đừng mơ tưởng...

  Nào Ba Lô, dép Lốp
  Vượt đèo lên Sơn La
  Mừng được cấp "tem phiếu"
  Có Lương sống tạm mà...

  Con nhà nghèo ưu ái
  (thua con ông, cháu cha :
  -chúng nó ở Hà Nội
  -chúng nó đi Liên Xô...)

  Hồ sơ lý lịch tốt
  không phải xuống Nông Trường,
  "Lao động và cải tạo"
  "Cắm Bản" đỡ khổ hơn.

  Sống chết với Cơ Quan
  Thủ Trưởng giao công việc
  Yên thân , biết phục tùng
  chớ "trứng khôn hơn Vịt".

  Thủ Trưởng học Cấp Một
  Lãnh đạo lũ Cấp Ba
  thêm vài đứa Đại Học
  Thủ Trưởng như là Cha.

  Năm một lần "chỉnh huấn"
  Kiểm thảo "tẩy" cái đầu
  Tâm niệm "ơn Đảng Bác"
  Luôn luôn thấy tự hào.

  Quê : cha mẹ "Hợp Tác"
  Ăn cháo loãng quanh năm
  Lũ em đi ra trận
  Ngút ngát mãi Trường Sơn...
  Ký cóp tiền + tem gạo
  Gửi về, Mẹ đỡ buồn...

  *

  Hai mươi năm Tây Bắc
  Chẳng mong có ngày về
  Tối xuống Bản uống rượu
  Thổi khèn, lòng tái tê...

(1) NK học Đai học Nông Lâm 1959-1963
Kỷ niệm 50 năm ngày Lên Miền Tây sống trọn "thời bao cấp..."
_____________________________
Quê Bắc Ninh 15-4-2013


© Cập nhật ngày 19.05.2013 theo nguyên bản của tác giả gửi từ Hà Nội.