BÁN BÁN CA
BÀI CA MỘT NỬA

(Tặng : Nguyễn Đình Nhữ & Ngọc Châu)

Lời dẫn : Xưa nay, không thiếu gì những kẻ khi đạt tới 1 đỉnh cao, ngôi thứ nào đó...thường Tự Đại ( 1 thứ bệnh tâm thần ) tự cho "mình là nhất" - là "vĩ đại" làm trò cười cho Thiên hạ .
Lý Mật Am, một danh sĩ đời nhà Thanh đã làm bài "Bán bán ca" để chữa cái bệnh hoang tưởng vô lối đó ( như kiểu Lỗ Tấn viết "AQ chính truyện" ấy.)...Nay đọc lại thấy vẫn còn nguyên tính thời sự . Đã có những bản dịch khá hay của Học giả Nguyễn Hiến Lê, của Vũ Trọng Hoàng...NK xin "diễn" lại để các Bạn cùng thưởng thức cho vui :
  Mình đã trải phù sinh nửa kiếp
  Chữ "nửa" này Linh thiệt vô biên
  Cái :nhàn" nửa tuổi trời tiên
  Nửa xuống sông, nửa khuôn viên lên rừng.
  Nửa quê, tỉnh...nửa chừng đọc sách
  Nửa Bình dân, nửa ngạch Sĩ phu
  Đồ dùng nửa nhã, nửa thô
  Cửa nhà nửa đẹp, nửa chờ sửa sang.
  Áo quần nửa tàng tàng, nửa mới
  Đồ ăn thì nửa "uổi", nửa ngon
  Vợ nửa chất phác, nửa khôn (1)
  Tiếng tăm tên tuổi nửa sang, nửa hèn.
  Rượu nhấp chén say mềm chớm nửa
  Hoa bán khai hé nụ chớm xinh
  Buồm giăng nửa khó lật thuyền
  Nửa vui, nửa khổ cái duyên ở đời
  Tuyệt vời ,hưởng nửa... thì thôi.(2)

(1) vợ tôi nửa dại, nửa khôn
......(2) Lộc bất tận hưởng

- tục ngữ
_____________________________
Góc thành nam Hà Nội 28-01-2013


© Cập nhật ngày 12.05.2013 theo nguyên bản của tác giả gửi từ Hà Nội.