THƯƠNG VỀ MÂY KHÓI QUÊ NHÀ

(Tặng : Nguyễn Dương Quang)

"Quê cũ mười năm mây lớp lớp
Mười năm mưa khóc buổi sang mùa"

- Phạm Cao Hoàng
  Chao ôi, mây khói quê nhà
  Để thương, để nhớ, để mà thầm yêu
  Quên chăng Xóm Cỏ đìu hiu ?
  Bên dòng sông lạnh , sớm chiều buồn tênh
  Ếch kêu, Cò ngủ giật mình
  Đàn Tranh ai gảy tơ tình lửng lơ
  Ai qua , vẳng tiếng gọi đò
  Sang ngang từ ấy, bây giờ mãi xa
  Mái Đình phủ bóng cây Đa
  Ngàn mây lớp lớp la đà sóng xao...
  Người đi chìm nổi ba đào
  Trong mơ lại gặp dạt dào tình xưa
  Trăng non lấp ló thẹn thò
  Nghe hơi thở ấm qua bờ sương dăng...
  Người về gặt lúa Ba Giăng
  Thổi nồi cơm mới cúng rằm tháng ba ?
  Thương ai mãi bến bờ xa
  Nhớ chăng mây khói quê nhà vấn vương.

Quê , rằm tháng ba -Quý Tỵ


© Cập nhật ngày 04.05.2013 theo nguyên bản của tác giả gửi từ Hà Nội.
. VUI LÒNG GHI RÕ NGUỒN NEWVIETART.COM KHI TRÍCH ĐĂNG LẠI .