KÍNH VIẾNG QUỐC TỔ HÙNG VƯƠNG

Hôm nay, Ngày giỗ Tổ,
Con viết bài thơ kính viếng Người.
Chúng con biết :
Người đâu cần chiếc bánh chưng thật to,
Người đâu cần chiếc bánh giầy thật lớn !
Người chỉ muốn cháu con của Người :

1. Biết yêu thương, đoàn kết,
Vứt vào sọt rác những chủ nghĩa ngoại lai,
Vứt vào sọt rác những học thuyết ngoại lai,
Để nắm tay nhau, chín mươi triệu con Lạc cháu Hồng.

2. Biết giữ vẹn toàn một cõi giang sơn chung,
Không để bọn giặc Tàu lấn chiếm,
Dù chỉ một phân vuông đất, trời, đảo, biển.

3. Biết bền chí, bền lòng dựng xây Tổ Quốc
Giàu đẹp, Văn minh, Tiến bộ, Hùng cường.

Chúng con lắng nghe Người ! Ơi Quốc Tổ Hùng Vương !

________________________________
Ninh Thuận, ngày 15.4.2008 (Mồng 10 tháng Ba năm Mậu Tí)
© Tác giả giữ bản quyền.
. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả gởi từ Ninh Thuận ngày 24.04.2013.
. Xin vui lòng ghi rõ nguồn Newvietart.com khi trích đăng lại.