VÕ CÔNG LIÊM

ĐÊM MƠ
ĐỐI ẨM VỚI CAO CHU THẦN

  người từ đâu về?
  như ngựa hí giữa rừng thiêng
  tay nải thênh thang trời chữ nghĩa
  vạt áo sờn vai
  động tâm can
  khí phách hồn nhiên hồn thu thảo
  trăm ngàn vạn chữ giữa muôn phương
  chia ra mấy nhánh sông còn lại
  một cõi trời thu một nỗi lòng
  biết rằng:
  một nhát gươm đưa bóng nguyệt tàn
  trời đất từ đây lung linh mãi
  giữa chốn trường thi phạm chữ người
  ’câu thơ thi xã con thuyền nghệ an’*
  xin mời
  người dặm lữ
  tên họ là gì quê quán nơi nao?
  tôi người xứ nghệ đất cày sỏi đá (1)
  mắm dưa trưa muối con cá gỗ
  trôi về thuận hóa chốn vua quan
  có trăng sơn thủy thành phong nhụy
  với nàng thôn nữ dáng kiêu sa
  dâng lên người muôn thuở:
  ’xin trao thi sĩ vòng hoa tặng/chúng ta đã thắng giữa cuộc đời’**
  thôi đành ta xin nhận
  một chung lếu láo cùng tiêu khiển
  nhắp chén phù du cũng nực cười
  ôi thế thái đời tái thế
  thốt nên lời:
  ’văn như siêu quát vô tiền hán/thi đáo tùng tuy thất thịnh đường’***
  chí khí!
  chí khí thay!
  một thơ một rượu vạn nghĩa tình
  mấy ai thấu hiểu lòng như đá
  lời vắn đêm dài chốn tịch liêu
  ngậm chén trăng tàn nghe đau nhói

  xin mời
  người dặm lữ ./.

(ca.ab. nguyêntiêu. 3/2013)
_____________________________________
* thơ: Cao Bá Quát.
** thơ: Thanh Tâm Tuyền (trong bài thơ: Khóc Quách Thoại)
*** thơ: Cao Bá Quát.(nghĩa:Trước đời Hán không có thơ văn nào hơn Nguyễn văn Siêu và Cao Bá Quát/Thơ tứ Tùng Thiện vương, Tuy Lý vương thời thịnh Đường cũng không bằng)
(1)Dòng dõi võcôngliêm gốc Nghệ An.Hà Tỉnh.Di dân vào đất Thuận Hóa thời Hồng Đức(?)Ghi từ gia phổ họ Võ Công.© Tác giả giữ bản quyền.
. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả gởi từ Calgary Canada ngày 30.03.2013.
. Xin vui lòng ghi rõ nguồn Newvietart.com khi trích đăng lại.