VÕ CÔNG LIÊM

THẤT THẬP
SỞ DỤC BẤT DU CỦ

  thôi một đời
  tình đong từng dặm bước
  theo si mê mường tượng tuổi xuân đầu
  thôi một thời
  ’áo nàng vàng ta về yêu hoa cúc’ (1)
  tắm phong sương nhớ lại buổi hôn hoàng
  xa phố thị
  ngày tuổi nhỏ yêu em mộng mị đắm hương thơm
  trong nắng trắng
  giờ đây là mộng ảo
  bảy mươi rồi chờ đợi những gì đây?
  vai có sánh cũng thôi buồn mai tuế nguyệt
  xô trí tưởng vào khung trời vắng lặng một mình ta
  nhặt sương sa lệ ứa biết khi nào
  thất thập
  cửu tuyền xem cũng nhỏ
  sở dục
  lòng si mê đần độn kiếp phù du
  tất suất bi thu nghe mà lạnh!
  du di du thủ du củ bất-du-di ô hay mình đã nhỡ
  dừng lại đây chầm chậm ngỡ xuân nồng
  gầy hoa cúc
  tưởng niệm linh hồn đắp lên mộ chết chưa chôn
  lỡ mai về
  lũ ngây thơ không lạ người đâu đến
  ấm vai gầy
  mai hạc vẫn điềm nhiên
  ‘rầu rĩ lắm xuân về oanh nhớ’ (2)
  xin tạ từ một thuở hồn hoang
  ngày trôi nhanh đêm thức nuốt hư hao suốt dặm trường

  thôi nhé ! tuổi vào đời chậm trễ một cung thương
  tiếc gì đây thất thập cổ lai hy hay lai hy thất thập cổ ?
  đuối vọng sầu bi không chi bằng :
  ‘mạc để kim tôn không đối nguyệt’ (3)
  ứ !

(ca. ab. rằm tháng giêng âm 2/2013)
_____________________________________
1- Thơ Nguyên Sa.
2- Thơ Tản Đà
3- Thơ Lý Bạch (nghĩa : chớ để chén tàn dưới ánh trăng)© Tác giả giữ bản quyền.
. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả gởi từ Calgary Canada ngày 20.03.2013.
. Xin vui lòng ghi rõ nguồn Newvietart.com khi trích đăng lại.