Đào Phai


  Nguyên sinh tự tại giữa rừng già
  Hoa Đào Phai hồng son Tình Mẹ
  Gốc rễ xù xì chẳng vẽ tô
  Tán xòe, cành quấn quyện Thiện duyên
  Nụ, lộc, hoa uy nghi sự sống
  Vươn mình chống chọi với bão giông
  Tinh hoa kết quả ngọt dâng đời
  Trầm ẩn suối ngàn sâu lặng lẽ
  Xuân âm thầm lạc bước phồn hoa
  Rừng xanh ru cõi mộng hiền hòa.
______________________________________

Xuân Quý Tỵ


© Tác giả giữ bản quyền.
. Cập nhật tải theo nguyên bản của tác giả gởi từ Hà Nội ngày 24.02.2013.
. TÁC PHẨM CỦA MAI THỤC CHỈ ĐĂNG TẢI DUY NHẤT TRÊN NEWVIETART.COM Ở HẢI NGOẠI .
. VUI LÒNG GHI RÕ NGUỒN NEWVIETART.COM KHI TRÍCH ĐĂNG LẠI .