VẾT SẸO HỒNG TRÊN NGÓN TAY ĐEO NHẪN

Tặng Minh, Khuê, Danh, Nghĩa, Nam, Quang, …

Giặc Trung Quốc đánh vào biên giới,
Đánh vào da thịt Việt Nam,
Em chích ngón tay, lấy máu viết đơn,
Tình nguyện ra đi diệt loài quỉ dữ.

Những dòng chữ lao theo những dòng chữ,
Cháy rực lên nỗi căm hận giặc thù.

Đến hôm nay, ngón tay nhỏ hiền khô
Còn vết sẹo hồng hồng ở đó.

Có một hình ảnh mà muôn ngàn năm tôi vẫn nhớ,
Ấy là vết sẹo hồng trên ngón tay đeo nhẫn của em.

Ninh Thuận, tháng 5 năm 1979
________________________________
© Tác giả giữ bản quyền.
. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả gởi từ Ninh Thuận ngày 17.02.2013.
. Xin vui lòng ghi rõ nguồn Newvietart.com khi trích đăng lại.