NGUYỄN KHÔI

Quý vị đang nghe Love Make The World Around

CHÙM THƠ TẾT
TẶNG CÁC BẠN THƠ


  *1- BÁNH CHƯNG

  Không Bánh Chưng
  Là không có Tết
  Tiêu vong dòng giống Lạc Hồng.
  Tết
  bóc Bánh Chưng
  ngùi thương ai tha phương
  Tết trông vời cố hương.

  *2- TẾT

  Tết còn có rượu, có hoa
  Dưa hành, thịt mỡ...đượm đà Bánh Chưng
  Tết vui có vợ có chồng
  Nhớ con xa xứ cách trùng đại dương.

  *3- CÚNG DƯỜNG

  Tịnh chay, lễ Phật "cúng dường"
  Ngộ ra cái Lẽ vô thường là chi ?
  Chẳng cầu phù hộ độ trì
  Khói hương giải nỗi sân si đoạn trường
  Tịnh chay, lễ Phật "cúng dường"...

  *4- THẢ THƠ


(Nhớ Nhà thơ Duy Phi)
  Thả thơ về bến sông Thương
  Để ai người nhớ mà vương vấn hồn
  Ai người gánh nước chiều hôm
  Vục thùng nước biếc khuấy luồng sóng Thơ.

  *5- GIAO THỪA

  Giao thừa mình tự chúc mình
  Cái tóc thêm bạc, cái tình thêm xanh
  Nâng ly cụng bác "Truyền Hình"
  Đón xuân trên sóng Vệ Tinh rực hồng.


_______________________________________

Hà Nội , xuân tết 2013-Quý Tỵ


© Cập nhật ngày 08.02.2013 theo nguyên bản của tác giả gửi từ Hà Nội.
. VUI LÒNG GHI RÕ NGUỒN NEWVIETART.COM KHI TRÍCH ĐĂNG LẠI .