Nhà thơ Duy Phi, một cây bút thân yêu của Việt Văn Mới Newvietart, Hội viên Hội Nhà văn Viêt Nam, sinh ngày 10-8-1940 tại Bắc Ninh đã đột ngột từ trần lúc 8 giờ ngày 28-1-2013 tại nhà riêng : Số 82 , Phố Chợ Thương , Bắc giang . Lễ động quan được cử hành lúc 14 giờ , ngày 29-1-2013 và An táng tại Nghĩa trang Thành phố Bắc Giang ViệtNam .Từ Vũ & Nguyễn Thị Dị cùng toàn ban biên tập Việt Văn Mới Newvietart chân thành phân ưu cùng gia đình nhà thơ thân yêu vừa quá cố. Cầu chúc hương hồn anh Duy Phi sớm phiêu diêu nơi cõi vĩnh hằng . *** Nhà thơ Duy Phi, một cây bút thân yêu của Việt Văn Mới Newvietart, Hội viên Hội Nhà văn Viêt Nam, sinh ngày 10-8-1940 tại Bắc Ninh đã đột ngột từ trần lúc 8 giờ ngày 28-1-2013 tại nhà riêng : Số 82 , Phố Chợ Thương , Bắc giang . Lễ động quan được cử hành lúc 14 giờ , ngày 29-1-2013 và An táng tại Nghĩa trang Thành phố Bắc Giang ViệtNam .Từ Vũ & Nguyễn Thị Dị cùng toàn ban biên tập Việt Văn Mới Newvietart chân thành phân ưu cùng gia đình nhà thơ thân yêu vừa quá cố. Cầu chúc hương hồn anh Duy Phi sớm phiêu diêu nơi cõi vĩnh hằng . *** Nhà thơ Duy Phi, một cây bút thân yêu của Việt Văn Mới Newvietart, Hội viên Hội Nhà văn Viêt Nam, sinh ngày 10-8-1940 tại Bắc Ninh đã đột ngột từ trần lúc 8 giờ ngày 28-1-2013 tại nhà riêng : Số 82 , Phố Chợ Thương , Bắc giang . Lễ động quan được cử hành lúc 14 giờ , ngày 29-1-2013 và An táng tại Nghĩa trang Thành phố Bắc Giang ViệtNam .Từ Vũ & Nguyễn Thị Dị cùng toàn ban biên tập Việt Văn Mới Newvietart chân thành phân ưu cùng gia đình nhà thơ thân yêu vừa quá cố. Cầu chúc hương hồn anh Duy Phi sớm phiêu diêu nơi cõi vĩnh hằng . *** Nhà thơ Duy Phi, một cây bút thân yêu của Việt Văn Mới Newvietart, Hội viên Hội Nhà văn Viêt Nam, sinh ngày 10-8-1940 tại Bắc Ninh đã đột ngột từ trần lúc 8 giờ ngày 28-1-2013 tại nhà riêng : Số 82 , Phố Chợ Thương , Bắc giang . Lễ động quan được cử hành lúc 14 giờ , ngày 29-1-2013 và An táng tại Nghĩa trang Thành phố Bắc Giang ViệtNam .Từ Vũ & Nguyễn Thị Dị cùng toàn ban biên tập Việt Văn Mới Newvietart chân thành phân ưu cùng gia đình nhà thơ thân yêu vừa quá cố. Cầu chúc hương hồn anh Duy Phi sớm phiêu diêu nơi cõi vĩnh hằng . ***


Quý vị đang nghe Eternally

VIẾNG NHÀ THƠ DUY PHI


  Bạn ra đi vội quá
  "Đền thơ mới" trống trơ
  Chợ Thương không Thi sĩ !
  Còn ai người mua Thơ ?

  Mão Điền- ôi, xa ngái
  Hồn vẩn vơ sông Thương
  Xuân này, không có bạn
  Thôi, chẳng lên Bắc Giang !
_______________________________________

Hà Nội 29-01-2013

© Cập nhật ngày 29.01.2013 theo nguyên bản của tác giả gửi từ Hà Nội.
. VUI LÒNG GHI RÕ NGUỒN NEWVIETART.COM KHI TRÍCH ĐĂNG LẠI .