Hoa Tuyết


  Tuyết vừa rơi đã vội tan
  Theo sông ra biển mai thành hơi sương
  Gió đưa quyện áng mây vương
  Long lanh muôn hạt mưa buông xuống trần
  Sắc không tỉnh thức mơ màng
  Buồn vui hờn giận nhớ thương ngậm ngùi
  Chập chờn hoa tuyết nhẹ bay
  Đưa ai vào giấc mộng dài đêm xuân

(15/1/2013)

© Tác giả giữ bản quyền.
. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả gởi từ Tokyo ngày 19.01.2013.
. Trích đăng lại vui lòng ghi rõ nguồn newvietart.com