KHẢI TRIỀU

SƠ HỒNG


  Mỗi sáng mai khi tôi rời nhà thờ
  Đã thấy Sơ Hồng ngồi bên khung cửa
  Nhà Chầu im ắng ánh đèn hắt hiu
  Người ngồi đó như hiền giả trầm tư

  Người suy tư gì ? Cầu nguyện những gì ?
  Nhân loại khổ đau. Đường đời u tối!
  Nhà thờ kinh doanh. Tôn giáo lễ hội!
  Tín hữu vô tư. Hướng đời về đâu!

  Nơi tu viện những nỗi buồn thầm kín
  Người với người không tỏ hết tâm tư
  Còn vấn vương bao chuyện đời chuyện thánh
  Nên đời tu là cõi phúc cho ai ?

  Tôi một đời làm Đan sĩ lữ hành
  Không Đan viện hay vách núi rừng sâu
  50 năm làm người ôm mặt khóc
  Tiếng hát bay cao, tiếng hát khuẩn trùng.

  Có một ngày cửa Nhà Chầu vắng người
  Trời Sài-Gòn bỗng dưng có mù sương
  Tôi ra về lòng vấn vương khôn tả
  Lối ngõ quạnh hiu đời thấy vô thường .

  Mỗi sáng mai khi tôi rời nhà thờ
  Vẫn hướng nhìn về phía người trầm tư
  Người ngồi đó cho tôi nhắn một lời
  Hạnh phúc cho người. Hạnh phúc cho tôi.

(3/1/2013)
© Tác giả giữ bản quyền.
. Cập nhật ngày 05.01.2013 theo nguyên bản của tác giả gửi từ SàiGòn .
. TẢI ĐĂNG LẠI VUI LÒNG GHI RÕ NGUỒN NEWVIETART.COM