NGÀY XƯA


  Đưa ta về lại ngày xưa
  Cái tôm, cái tép đi đưa bà Còng
  Cúc tần giăng mắc tơ hồng
  Cánh diều nâng mũi đao cong mái chùa

  Đưa ta về lại ngày xưa
  Cái cày có lưỡi, cái bừa có răng
  Tình tang rồi lại tình bằng
  Sân đình lúng liếng ánh trăng hội mùa

  Đưa ta về lại ngày xưa
  Mẹ cha đội nắng, đội mưa đồng làng
  Nong, nia, thúng, mủng, giần, sàng
  Vơi đầy ấp ủ hạt vàng sinh sôi

  Cái ngày xưa của ta ơi
  Ba chìm bẩy nổi cho người thương nhau
  Vấn vương dây bí, dây bầu
  Mà dày cái nghĩa, mà sâu cái tình

  Một thời liền chị, liền anh
  Dùng dằng câu hát tàn canh, cạn dầu
  Một thời sống để yêu nhau
  Đĩa gừng, đĩa muối, cơi trầu chờ trông

  Gạo còn trắng, nước còn trong
  Là còn cây lúa ngoài đồng tốt tươi
  Bao giờ cho đến tháng mười…
  Ngát hương cơm mới, nhớ người ngày xưa!© Cập nhật theo nguyên bản của tác giả gởi từ Bắc Ninh ngày 04.01.2013.
Trích đăng lại vui lòng ghi rõ nguồn Newvietart.com