PHAN VĂN THẠNH


CHÀO 64 THÔNG XANH

(cho người tình trăm năm)
  Một vòng rồi lại birthday
  Nghiêng thời gian trút xuân đi theo mùa

  Sáu tư – chân tóc đùn mây
  Khói hoàng hôn thả bay bay lam chiều
  Sợi buồn trăm nỗi hắt hiu
  Sợi vui ngất ngưởng,liêu xiêu cõi ngoài.

  Sáu tư – soi bóng thảo nguyên
  Nghinh phong đãi nguyệt bên triền thông reo
  Ừ thôi ngày tháng rơi vèo
  Ừ thôi còn chút nắng reo bên thềm…

  Sáu tư – thoáng bóng chim di
  Ừ thôi trả lại xuân thì - an nhiên.

______________________________________

(Saigon,21/12/212)

© Tác giả giữ bản quyền.
. Đăng ngày 28.12.2012 theo nguyên bản của tác giả gởi từ SàiGòn.
Xin Vui Lòng Ghi Rõ Nguồn Newvietart.com Khi Trích Đăng Lại .