Khổ vì thơ

  Mười ba tuổi bẻo đã làm thơ
  Lận đận lao đao mãi đến giờ
  Bao phen tuốt kiếm hờn nghiêng bút
  Ý trời lại ướp mộng xây mơ
  Săn thơ phiêu bạt dường trọn kiếp
  Trăng ngọc ngà phơi say đắm sao
  Thơ trào trên nước non trùng điệp
  Thơ đượm vành môi thắm ngọt ngào
  Hồn say cánh gió vờn non biển
  Mơ màng nước thấp với mây cao
  Chẳng múa dăm câu ngoài cửa miệng
  Mà đày thân xác đến hư hao
  Thơ là huyết mạch, là tim cật
  Là nguồn sinh vô lượng trong hồn
  Dở hay cũng tựa con được thất
  Chăm chút từ khi chửa lọt lòng
  Nay mỏi lắm rồi chân vạn lý
  Muôn dặm sơn hà vẫn khát khao
  Dẫu áo cơm đời chua lắm vị
  Phiêu lãng
  Nguồn thơ
  mãi dạt dào…

Xuân 2001

Trăng thu nhớ Mẹ

  Thấm thoát ngày trôi mùa tiếp mùa
  Gặp hồi cơm áo buổi chanh chua
  Muốn về thăm Mẹ không về được
  Lòng mở muôn phương mặc gió lùa
  Đêm tạnh hồn lên tới điện Hằng
  Hỏi rằng em có mẹ không trăng!
  Mẹ em có vọng nhìn mây nước
  Chờ bóng con về thỏa nhớ chăng
  Thôi em cứ nặng ái ân đi
  Nhớ mẹ thôi mà, chẳng có chi
  Đời ngắn việc dài sao vẹn ước
  Trọn hiếu thôi đành bất khả thi
  Đã chí không thành danh không toại
  Để mẹ chờ trông đến mỏi mòn
  Tuế nguyệt về đi lòng khắc khoải
  Nghĩ già đơn quạnh ngóng tin con
  Nhiều đêm nhớ quá mường dáng Ngoại
  Buồn quỹ thời gian Mẹ mấy còn.

Trung thu 2008


© Tác giả giữ bản quyền.
. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả từ Sài Gòn ngày 28.10.2012.
. Tải đăng lại vui lòng ghi rõ nguồn newvietart.com.