Bến Ninh Kiều CầnThơNGUYỄN KHÔI

THƠ VIẾT Ở CẦN THƠ

(Tặng : Nguyễn Thanh Nhã & các bạn ở Cali...)

"Cần Thơ có bên Ninh Kiều
Có nhiều gái đẹp mỹ miều làm sao"

-Ca dao

  Bến Ninh Kiều, em yêu đi biệt xứ
  Anh trở về với sông nước Cần Thơ
  Cầu dây văng dăng dăng tình dang dở
  Ở Cali ai nhớ "Bến sông chờ" ? (1)

  Anh lận đận một thời thơ mộng hão
  Ngắm tương lai trước biển nước triều dâng
  Con sông chảy oằn mình trong lũ bão
  Nỗi buồn nào dự báo cái băn khoăn ?

  Bến Ninh Kiều, em yêu không hẹn lại
  Anh lang mê mải kiếp giang hồ
  Thuyền rời bến biệt tăm cùng Thương lái
  Còn Ninh Kiều mãi mãi ở Cần Thơ.

(1) thơ Nguyễn Thanh Nhã, quê Cần Thơ.
_______________________________________

Cần Thơ 28-11-2010


© Cập nhật ngày 28.10.2012 theo nguyên bản của tác giả gửi từ Hà Nội.
. VUI LÒNG GHI RÕ NGUỒN NEWVIETART.COM KHI TRÍCH ĐĂNG LẠI .