Căn Nhà Nội Tâm

  Chủ Tịch Nước khoe căn nhà nhỏ:
  “Năm Mươi Mốt Mét Vuông” (*). Ông cười.
  Ông nói gia đình ông coi đó Đủ Rồi
  Hạnh phúc lắm khi nhiều người không có!

  Ông Chủ Tịch Nước hiện là người không nhỏ
  Ông đứng giữa lòng của chín chục triệu dân
  Ông biết nhân dân ai cũng rất cần
  Một nơi để vào ra khi mưa khi nắng…

  Người cầm quyền nói gì cũng đặng
  Rồi cho qua…thì chẳng đặng gì đâu!

  Nhưng tôi tin Ông Chủ Tịch Nước ngay từ ngày đầu
  Ông đứng thẳng dưới cờ chào đồng bào cả nước.

  Tôi tin Ông là người không chơi cá cược
  Mặt Ông hiền như Đức Phật từ bi!
  Lòng Ông thơm như trang Thánh Thi!
  Tôi tin Ông đã hứa gì thì giữ!

  Ông Trời to chỉ cần mưa đôi ba trận nhỏ
  Cũng đủ làm cho Trái Đất hả hê!
  Mỗi lời của Ông Chủ Tịch Nước là Lời Thề
  Lời Thề nào cũng là Lời Vàng Đá!

  Ông Chủ Tịch Nước Mình ở ngôi nhà nhỏ quá
  Mà lòng Ông là Cả Một Giang Sơn!
  Tôi tin Ông làm rạng rỡ Quê Hương
  Tôi tin Ông làm ấm lòng người đang lạnh!

  Tôi tin Ông xứng tầm Đinh Bộ Lĩnh
  Kết nối ba miền, thống nhất nhân tâm
  Tôi tin Ông không có lòng Tham
  Nhà Năm Mươi Mốt Mét Vuông là ngôi nhà vĩ đại!

(*) Chủ Tịch nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ nghĩa Việt Nam Trương Tấn Sang, trong một chuyến vi hành thăm dân, tháng 10 – 2012, nói ai cũng nghe:
“Nhà tôi chỉ rộng 51 mét vuông, tôi không xin Nhà Nước, xin Đảng cho thêm tấc đất nào…”

© Tác giả giữ bản quyền.
.Cập nhật theo nguyên bản tác giả gởi từ Hoa Kỳ ngày 27.10.2012.
. Trích đăng lại vui lòng ghi rõ nguồn Newvietart.com