Ảnh của MiloYVan
chụp ở Takayama 10.2012


Tình Thu


  Hương trà gói với hương sen
  Thoảng đưa trong chén trà thơm gửi người
  Tình thu lai láng phương này
  Lấy gì gói gửi ai người mở xem

(10/10/2012)

Thu Vắng


  Trong rừng vắng tiếng chim ca
  Bên hàng liễu vắng thướt tha bóng hồng
  Hững hờ neo bến thuyền không
  Con chuồn chuồn đỏ cũng buồn ngẩn ngơ

(15/10/2012)

Thu Nhớ


  Gió chuyển mùa thu sang
  Ai đem đi nắng hồng
  Gió thổi bùng tro nhớ
  Làm mây xám chập chùng

(Ngày Thu Phân 22/9/2012)

© Tác giả giữ bản quyền.
. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả gởi từ Tokyo ngày 19.10.2012.
. Trích đăng lại vui lòng ghi rõ nguồn newvietart.com