Bách Liên Hoa ảnh chụp của Từ Ngọc Lang

Bách Liên Hoa Hồ Tây


  Nhị toả trăng vàng Phật
  Cánh hồng Bách Liên Hoa (*)
  Rễ cành thiện vô lượng
  Ngự trên núi tuyết băng
  Tâm an, Trí thăng hoa
  Chuyển hoá tục phàm phu
  Đau khổ bởi kẻ ngu
  Người Trí khổ đau diệt
  Tịnh độ tắm sạch trong
  Tuệ nhãn lòng tự chiếu
  Thanh tịnh Liên Hoa hương
  Đạo cứu đường trần gian
  Thân tâm toà Sen trụ.


______________________________________

(*) Hoa Sen trăm cánh Hồ Tây (Bách Liên Hoa). Giống Sen quí này nay chỉ còn ở Hồ Tây và Hồ Đàn Nam Giao Huế. Hội thảo Bảo tồn và phát huy giá trị văn hoá Mộc bản chùa Vĩnh Nghiêm, do Quĩ Hợp Tác & Phát Triển (C&D) tổ chức sáng 22- 6- 2012 tại Khách sạn La Thành, dâng Phật Hoàng Trần Nhân Tông hai bình Bách Liên Hoa lớn “Nhị toả trăng vàng Phật/ Thanh tịnh Liên Hoa hương”.

Hồ Gươm Mùa Hoa Sen
16h 45 phút Ngày 22- 6- 2012
© Tác giả giữ bản quyền.
. Cập nhật tải theo nguyên bản của tác giả gởi từ Hà Nội ngày 30.06.2012.
. TÁC PHẨM CỦA MAI THỤC CHỈ ĐĂNG TẢI DUY NHẤT TRÊN NEWVIETART.COM Ở HẢI NGOẠI .
. VUI LÒNG GHI RÕ NGUỒN NEWVIETART.COM KHI TRÍCH ĐĂNG LẠI .