KHẢI TRIỀU

NHỚ MỘT NGÀY


  Nhớ một ngày tôi đi vào mênh mang
  Có chim bằng dã thú lẩn rừng sâu
  Có tiếng hát với cung đàn huyền diệu
  Có chuông chiều nao nao ánh sáng nhiệm mầu.

  Có một ngày tôi trầm tư miên man
  Hồn viễn du lạc bước vào huyền thoại
  Cõi thi nhân tôi thấy mình lạc phách
  Hồn trăm năm tôi hóa cánh chim bằng.

  Có một ngày tôi đến cửa thiên đàng
  Gặp hồn ai tay cầm cành thiên tuế
  Miệng hát khen A-ve-Ma-ri-a
  Tiếng nguyệt cầm tôi nao nao giọt lệ.

  Ôi lạy Mẹ, hồn ai cầm thiên tuế
  Sao bình yên, như diễm phúc tuyệt vời
  Sao thanh cao như thánh giá Can-vê
  Sao thanh khiết như Mẹ đầy ơn phúc.

  Ma-ri-a hồn con giờ lênh đênh
  Tìm bình yên trong bão tố chiến chinh
  Tìm thanh cao trong cô đơn lặng lẽ
  Tìm thanh khiết nơi bến đục hay trong !

(Ngày 5-5-2012)
© Tác giả giữ bản quyền.
. Cập nhật ngày 23.05.2012 theo nguyên bản của tác giả gửi từ SàiGòn .
. TẢI ĐĂNG LẠI VUI LÒNG GHI RÕ NGUỒN NEWVIETART.COM