SỢ

"Trứơc tiên mình sợ Vợ
Thứ đến mình sợ Con
Cấp trên chưa sờ gáy
Mình đã vãi Linh hồn"

  Hà Nội hôm nay SỢ nhất ra đường
  Bọn trẻ phóng xe (đầu không đội mũ)
  Mình mà bị "đâm" chắc là sẽ "tử"
  Hóa thân hoàn vũ...cứ yên tâm đi !

  Hà Nội hôm nay nhập Viện phải "chi"
  Không có tiền thì "mắc kê nô"- "xỉu" !
  Mình ốm, mình đau, mình kêu, mình chịu
  Thầy thuốc vô cảm, chỉ chờ "phong bì" !

  Hà Nội hôm nay SỢ đi Nhà Trẻ
  Chen nhau nộp tiền, ít thì cứ "nghỉ"
  Nghỉ việc ở nhà mà trông lấy con
  Kém "chạy" thì thôi, chớ có om sòm !

  Hà Nội hôm nay SỢ vào "Lớp 1"
  Có lẽ khó hơn cả Thi Đại Học ?
  Trường VIP phải "cống" trên cả nghìn Đô (dollar)
  "Ít" ra Ngoại ô...yên chí mà chờ !

  Kể cũng thường thôi : nội thành chật hẹp
  Tứ xứ đổ về kiếm ăn quyết liệt
  Kêu thì cứ kêu, chết thì cứ chết
  Nhà Nước 6 tay (1) cũng không Lo kịp .

(1) Tục ngữ : 3 đầu, 6 tay- giỏi thì múa may
_______________________________________

Góc Thành Nam Hà Nội 7-9-2011


© Cập nhật ngày 17.03.2012 theo nguyên bản của tác giả gửi từ Hà Nội.
. VUI LÒNG GHI RÕ NGUỒN NEWVIETART.COM KHI TRÍCH ĐĂNG LẠI .