Phượng Trắng


  Gửi tặng em chùm phượng trắng
  Lung linh gió lung linh nắng LangBiang
  Lung linh búp nụ mơ màng
  Mỗi bông phượng thắm ... mỗi hàng thơ ca

Nhắn


  Phô trương chi đó rơm vàng
  Không mực thước sẽ sôi tràn dành dụm
  Hãnh diện gì khi vay mượn
  Tiếng cười nghèo đâu có chuyện giòn tan

  Ngày ngày gồng gánh lo toan
  Dẫu vất vả vẫn rộn ràng chân bước
  Lặn lội thân cò xuôi ngược
  Năm không mùa sao biết trước đói no

  Dốc lòng cởi dạ chi cò
  Ăn của đất mà có lo chi đất
  Lơ mơ bờ xôi ruộng mật
  Sợ lấm bùn sao hái được sen thơm
© Tác giả giữ bản quyền.
. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả gởi từ Đà Lạt ngày 01.03.2012.
. Trích đăng lại vui lòng ghi rõ nguồn newvietart.com